TesztTovábbi felvilágosítás a 06-1-312-20-53 a telefonszámon kérhető.

A teszt ára: 2.500,- Ft


A Celladam-teszt meghatározott, standard körülmények között dehidratált vérszérum cseppek vizsgálatán alapul.
A száradás folyamán a folyékony-szilárd fázishatáron jellegzetes struktúrák ún. fonalak alakulnak ki. A fonalak felfedezése, valamint kialakulásuk és tulajdonságaik szabályszerűségeinek elemzése a teszt lényege.
A fonalakkal ill. a beszárított vérszérum cseppek tanulmányozásával a Celladam Csoporton kívül sem a hazai, sem a nemzetközi szakirodalomban nem foglalkoztak.
Az eljárást Magyarországon és a világ legjelentősebb országaiban megadott szabadalom védi.

A daganatos megbetegedések kialakulásának folyamata a szervezetben mindig keletkező deviáns sejtek és az ezeket elpusztító immunrendszer egyensúlyának felborulásával kezdődik.
A CELLADAM TESZT a szervezet immunrendszerének egyensúlyi állapotáról ad felvilágosítást és nem jelent feltétlenül kialakult rákos daganatot a szervezetben. Pozitív eredményű teszt azt jelzi, hogy az immunrendszer az egyensúlyi állapottól eltérő állapotban van, valószínűleg malignus proliferatio zajlik.
A teszt olyan érzékeny, hogy cca. 105 transzformált, malignusan szaporodó sejtszámnál már pozitív eredményt ad, pedig ebben a stádiumban a szervezet általában biztosítani tudja a remissziót. Ha ezzel párhuzamosan egy VITACELL CSEPP kúrát is alkalmazunk, akkor a rákos folyamat kialakulása többnyire elkerülhető.
Az előbbiekből logikusan következik, hogy a teszt negatív eredményt ad, ha a szervezet egészséges, vagy a deviáns sejtek száma 105 fölött van ugyan, de a malignus proliferatio leáll. Ez bekövetkezhet citosztatikus, vagy sugárkezeléstől, vagy akár VITACELL kúrától is.

De!! Amíg a VITACELL kúra az immunrendszeren keresztül döntően a rákos sejtekre hat, addig a citosztatikum és a radioaktív sugárkezelés az immunrendszert is rombolja, ezáltal egy irreverzibilis folyamatot indít el, aminek a vége az élő szervezet pusztulása.

Magyarországon 1985 óta napjainkig több mint 500.000 Celladam-teszt vizsgálatot végeztünk el. A kísérleti kutatási eredmények alapján 1989 óta folyik a teszt szűrővizsgálati alkalmazása a Celladam Laboratóriumokban.
A módszer gyakorlati bevezetése előtt 17 klinikai, kórházi vizsgálatra került sor, amelynek során 16.162 minta analízisét végeztük el kísérleti célból.

Az eredmények közül külön kiemeljük a következőket:

1. Rerprodukálhatósági vizsgálat:
1989-ben az Országos Gyógyszerészeti Intézet és az Országos Haematológiai Intézet vezetőinek közreműködésével megtörtént a teszt hivatalos reprodukálhatósági vizsgálata. A közjegyző jelenlétében történő kiértékelés alapján egyértelműen megállapítást nyert, hogy a teszt reprodukálható, és a kapott eredmény szignifikánsan két csoportba (negatív, pozitív) sorolható.

2. Bevonuló katonák szűrővizsgálata:
A 4.649 minta analízise rendkívül fontos információkkal szolgált egységes, homogén populáció esetén.

3. Veszélyes helyeken dolgozók szűrővizsgálata:
A pécsi uránbánya dolgozói közül 3043 személy esetében végeztük el a Celladam-tesztet, és megállapítottuk, hogy a veszélyes munkakörben dolgozóknál szignifikánsan nagyobb a teszt pozitivitása.

4. Tumor-markeres összehasonlító vizsgálatok:
108 személy esetében végeztük el a tesztet, amelynek eredményeit összehasonlítottuk nyolc tumor-marker összesített eredményével. Megállapítottuk, hogy a Celladam-teszt szenzitivitása megegyezik azok együttes értékével, viszont nagyságrendekkel olcsóbb és sokkal egyszerűbb eljárás.

5. Öt éves nyomonkövetéses szűrővizsgálat:
A Bajcsy-Zs. Kórházban végzett kísérlet során a tüdőszűrő állomáson 676 főt vizsgáltunk meg ún. kettős vak módszerrel a komplex lakossági szűrés keretén belül. Bebizonyosodott, hogy az ismételten pozitív esetekben kivétel nélkül igazolható betegség, amely 75-80%-ban rákmegelőző (precancer) betegségnek minősíthető.

6. Országos szűrővizsgálat:
Az elmúlt 12 évben a Celladam Laboratóriumok mintegy 200.000 fő szűrővizsgálatát végezték el az ország különböző településein. Az eredmények alapján különbséget találtunk, az egyes városokban, községekben élők ill. különböző munkahelyeken dolgozók erdeméyei között, ami arra utal, hogy a környezeti veszélyeztettséget tekintve lényeges eltérések vannak országon belül is.


A teszt reprodukálható hivatalos reprodukciós vizsgálat szerint. Ez egyben azt is jelenti, hogy a módszer léyegét jelentő fonalképződés nem műtermék, hanem egy új és primer jelenség.
Az eljárás fajlagossága nagyon jó, tehát az egészséges állapotot nagy biztonsággal jelzi.
A módszer fokozott szenzitivitással bír malignus betegségek esetén.
Az eredmények összhangban vannak az immunstátusszal kapcsolatos ismeretekkel.
A komplex tumormarker módszerekkel végzett összehasonlító vizsgálat szerint a CELLADAM TESZT szenzitivitása megegyezik azok együttes értékével, viszont nagyságrendekkel olcsóbb, és sokkal egyszerűbb eljárás.
A különböző betegségcsoportokban a teszt nem ad szignifikáns eredményt.
A nyomonkövetéses vizsgálatok egyértelműen bebizonyították, hogy az ismételten pozitív esetekben kivétel nélkül igazolható valamilyen betegség, amely 75-80%-ban precancer betegségnek minősíthető.
A vizsgálatokat végző orvosok megállapítása szerint a módszer szűrővizsgálati alkalmazásakor az esetlegesen fellépő rákfóbia 1% alatt van, és a kivizsgálásra szorulók alig terhelik a áttérintézményeket.
A CELLADAM TESZT gyors, egyszerű és olcsó eljárás.
A módszer nagyfokú érzékenysége preventív terápiát tesz lehetővé.

1.Alapkutatás
A módszer lényegét tekintve alapvető jelentőségű fonalak további kutatása rendkívül fontos a továbblépéshez.
Elengedhetetlenül lényeges a fonalak kémiai analízise, biokémiai és mikrobiológiai vizsgálata. Ezek a vizsgálatok csak jól felszerelt, korszerű intézményekben képzelhetők el, jól képzett szakemberek közreműködésével.

2.A módszer továbbfejlesztése
Feltétlenül szükségesnek látszik a teszt továbbfejlesztése. A Celladam teszttel kiszűrt, és ún. rizikó-csoportba kerülő személyek alaposabb vizsgálatára fejlesztettük ki azt az eljárást, amelynek során a vérszérumhoz bizonyos hatóanyagot (reagenst) adunk. Ekkor megváltozik a száradási kép a higítások függvényében, és ez jellemző a vizsgált mintára. Az eljárás 209354 lajstromszámon szabadalmi oltalmat kapott Magyarországon.
Tapasztalataink alapján úgy látjuk, hogy a fenti technológia további finomítása lehetséges, amely lényegesen megnövelnél a komplex módszer hatékonyságát.